Per 1 juli 2023 is onze kantoornaam gewijzigd van Kantoor Doornhein in Kantoor FIBA. FIBA staat voor de werkzaamheden die wij verrichten: Fiscale zaken, het voeren van Bedrijfsadministraties en het verzorgen van Advies. 

Geef een reactie